Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

8235 ab33 500
Reposted fromphilipp philipp viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 04 2017

lemurek
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viatojestpojebane2 tojestpojebane2
lemurek
3856 8fcd
lemurek

June 27 2017

lemurek
2252 1bf2
Reposted fromKokosem Kokosem viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
5363 d9ce 500
Reposted fromstroschek stroschek viaponurykosiarz ponurykosiarz
4503 f4a0

Didn’t see this coming

Reposted frommyry myry viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
lemurek
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viafelicka felicka
lemurek

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka

June 24 2017

lemurek
lemurek
2796 bd12
Reposted fromtfu tfu
lemurek
2806 e3e2
Reposted fromzciach zciach
lemurek
2817 29fe
Reposted fromtfu tfu
lemurek
3814 91a9 500
It's going to be mine :)
lemurek
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lemurek
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viatojestpojebane2 tojestpojebane2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl