Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

lemurek
2796 bd12
Reposted fromtfu tfu
lemurek
2806 e3e2
Reposted fromzciach zciach
lemurek
2817 29fe
Reposted fromtfu tfu
lemurek
3814 91a9 500
It's going to be mine :)
lemurek
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lemurek
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viatojestpojebane2 tojestpojebane2
lemurek
2169 e7ad 500
Reposted fromjethra jethra viabadblood badblood
lemurek
2144 4299 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lemurek

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
lemurek
9306 aed1 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viagacior gacior
lemurek
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly

June 22 2017

lemurek
lemurek
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 20 2017

lemurek
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viafullmoon fullmoon
lemurek

June 14 2017

lemurek
5294 316b
lemurek
7726 d0fe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl