Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

lemurek
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

October 05 2017

lemurek
5815 dd00
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued

September 22 2017

lemurek
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
lemurek
9851 d50b

tyleroakley:

decaffeinate-o:

image

I FEEL LIKE YOU SHOULDN’T BE TEACHING ME THIS.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabadblood badblood

September 14 2017

lemurek
2380 639f
lemurek
lemurek
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viazycienaspsuje zycienaspsuje
lemurek
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viadivi divi

musicgirl02:

Nie wiem już co robić..

13.09.17

Reposted fromdivi divi
4551 df08 500

synkretyzm:

not my photo, my edit🌤

Reposted fromdivi divi viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
lemurek
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości

September 04 2017

lemurek

August 31 2017

7273 9389

Ice Cream

Reposted fromcat-gifs cat-gifs
lemurek
3666 523d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
4136 43a2
Reposted fromdivi divi
lemurek
5686 ad1a
Może inni wcale nie odchodzili...
lemurek— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viadivi divi

August 29 2017

lemurek
4165 1be0 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl