Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lemurek
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viakittiesmama kittiesmama
lemurek
lemurek
lemurek
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
lemurek
lemurek

May 23 2017

lemurek
lemurek
lemurek
lemurek
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
8179 2f8f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viathepanda thepanda
lemurek
lemurek
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
lemurek
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.

May 22 2017

5248 4acc 500
lemurek
alkohol
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 20 2017

lemurek
9749 52eb
Reposted fromznuh znuh
lemurek
6007 1414
Reposted fromGIFer GIFer viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
4131 7393 500
Reposted frommessinhead messinhead viaponurykosiarz ponurykosiarz
lemurek
9492 7989 500
Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl